Martina Hubená

Obchodná akadémia
Veľká okružná 32
011 57 Žilina